,

Μη επεμβατική Λιποδιάλυση / Intralipotherapy

Χάστε χωρίς επέμβαση και ανώδυνα λίπος από «δύσκολες» περιοχές