Περιοδικό ΜΕΤΑ magazine «Τι είναι η Πλαστική Χειρουργική?»

Περιοδικό ΜΕΤΑ magazine   «Μη επεμβατική λιποδιάλυση»

Doctoranytime BLOG 5/1/2016 «Μύθοι & Αλήθειες στην Πλαστική»