ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΜΑΣΤΩΝ

Ασυμμετρία μαστών είναι η κατάσταση στην οποία οι 2 μαστοί εμφανίζουν σημαντική διαφορά στην εμφάνισή τους σε οποιοδήποτε σημείο της ανάπτυξης των μαστών. Η διαφορά μπορεί να αφορά στο μέγεθος του στήθους, στο σχήμα του ή στη θέση του συμλέγματος θηλής/θηλαίας άλω, καθώς και σε συνδυασμό τους.

Η αποκατάσταση της ασυμμετρίας σκοπό έχει να “πλάσει” τον δεύτερο μαστό όσο γίνεται πιο όμοιο με τον πρώτο, ο οποίος έχει την πιο αρμονική εμφάνιση βάσει τον Προτύπων της Πλαστικής Χειρουργικής.