ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συγκεκριμένη ενότητα της ιστοσελίδας περιέχει φωτογραφίες ασθενών προεγχειρητικές, διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές, που ίσως κριθούν ακατάλληλες για ηλικίες κάτω των 18 ετών.

Παρακαλώ μην συνεχίσετε αν είστε ανήλικος ή μπορεί να ενοχληθείτε από το περιεχόμενο.