Περιοδικό ΜΕΤΑ magazine “Τι είναι η Πλαστική Χειρουργική?”

Περιοδικό ΜΕΤΑ magazine   “Μη επεμβατική λιποδιάλυση”

Doctoranytime BLOG 5/1/2016 «Μύθοι & Αλήθειες στην Πλαστική»