,

Μη επεμβατική Λιποδιάλυση / Intralipotherapy

Χάστε χωρίς επέμβαση και ανώδυνα λίπος από “δύσκολες” περιοχές